Vajon a majdani végeredményt tekintve mi éri meg jobban: pertársaságot alapítani és csoportos pereket indítani, vagy egyedileg kezelni minden egyes károsult kártérítési ügyét? Mi az utóbbi megoldás mellett döntöttünk, megindokoljuk, hogy miért.

Pertársaság: az amerikai filmek módszere

Hogy egy pertársaság hogyan működik, azt nagyon jól mutatják be a kártérítési ügyekről szóló amerikai filmek. Az ilyen mozik mindig egy kaptafára készülnek. Egy nagyvállalat szennyezi a környezetet, megkárosít rengeteg embert. Aztán jön egy fiatal ügyvéd, akinek sikerül maga mellé állítania a károsultakat és összegyűjti a bizonyítékokat. Az ügyet bíróság elé viszik, majd hosszas küzdelem után a nagyvállalat veszít. A károsultak csoportja pedig sokszázmilliós kártérítést kap.

Hogyan működnek a csoportos perek a valóságban?

A csoportos perek lényege, hogy a beperelt nagyvállalattal egy hasonlóan nagy szervezetet állítanak szembe. Nem az egyes károsultak perlik be a nagy céget, hanem a belőlük alakult, hasonlóan nagy méretű pertársaság. Mintha alakulna egy cég, akár ezernyi tulajdonossal, arra az egy célra, hogy pert indítson a nagyvállalat ellen. A per így milliókról, milliárdokról szól. A keresetben egyesítik az összes károsult igényét. Nem azt mondják, hogy ennek és ennek az ügyfélnek van 100 ezer vagy egymillió dollár kártérítési igénye, hanem azt, hogy összesen egymilliárdra perlik a céget.

Ha a per sikeres, akkor a bíróság is így ítéli meg a kártérítést. Egy teljes, nagy összeget jelölnek meg. Ezt kell majd elosztani később, a költségek levonása után annyi felé, ahány károsult szerepelt ebben a csoportban.

A dohányipar elleni 145 milliárdos kártérítési igény elutasítása mutatja legerősebben a csoportos perek gyengeségét.

A dohányipar elleni 145 milliárdos kártérítési igény elutasítása mutatja legerősebben a csoportos perek gyengeségét.

A dohányipari per tanulsága

A történelem eddigi legnagyobb összegű kártérítési perét a dohányzás miatt egészségkárosodást szenvedettek indították az Egyesület Államok dohánygyárai ellen. A pert a gyártók elvesztették. 2000-ben a bíróság összesen 145 milliárd dollár kártérítést ítélt meg a panaszosoknak. Az ítéletet azonban hat évvel később a floridai legfelsőbb bíróság megsemmisítette arra hivatkozva, hogy nem minden dohányos a gyártók hibájából cigarettázott. A bíróság ítélete azonban nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy később a panaszosok egyedileg pereket kezdeményezhetnek a gyártókkal szemben. Egyes károsultak megalapozatlan igénye miatt tehát a bíróság elutasította a teljes, 145 milliárdos keresetet.

Mi a csoportos perek előnye?

Minél nagyobb összegek forognak kockán, annál nagyobb figyelmet kap az eljárás. Ez a figyelem pedig hatalmas erő, mely egy multinacionális vállalat ellen hangolhatja a közvéleményt is. A károsultak érdeke, hogy sokan és sokat beszéljenek az ügyről, hogy a csapból is az ő ügyük folyjon.

Ezt az erőt érezzük a kamionkartell-ügy kapcsán is. Az Európai Bizottság eurómilliárdokról szóló határozata a teherautó-gyártók ellen alaposan felkavarta az európai közvéleményt. A károsultak részéről indítandó perek is egyre nagyobb figyelmet kapnak, ahogy egyre nagyobb számokról beszélünk. Ma már több tízezer járműre vonatkozó kártérítési igényt nyújtottak be, s ez egyre nagyobb súlyt kap a sajtóban is.

Van hátránya is a csoportos pereknek?

Van hátrányuk, nem is kevés. A pertársaság által benyújtott kereset egy keresetnek számít. Ha a pertársaság elveszíti a pert, akkor minden károsult veszít. Ha az alperesnek sikerül „fogást találni” egyes károsultakon, akkor ezzel az egész csoport hitelességét tudják megkérdőjelezni. Ez történt a dohánygyártók elleni perben is.

Az első, már ítélettel lezárult kamionkartell-perben például Göttingen városa 13 szemétszállító jármű vásárlása után igényelt kártérítést. A bíróság ezek egy részét nem fogadta el, mert a vásárlás kívül esett a kartellidőszakon. Ha ez az egész egy csoportos per része lett volna, akkor a kartellen kívüli járművekre alapozott igény kizárása a teljes kártérítési igényt is hiteltelenné tudta volna tenni. Egy csoportos perben tehát azt kockáztatjuk, hogy ha egy károsult igényét megkérdőjelezheti a bíróság, akkor az egész csoportot elutasítja.

Mi a megoldás csoportos perek helyett?

Mi nem tömegesen képviselünk ügyfeleket, hanem minden egyes ügyet egyedi ügyként kezelve adjuk be azokat bíróságon. Aprónak tűnő, de hatalmas ez a különbség. Ha valahol zátonyra futunk, azonnal tudunk korrigálni az összes többi esetben.

Ez a gyakorlat teszi lehetővé, hogy olyan károsultak képviseletét is elvállaljuk, ahol nem vagyunk teljesen biztosak a sikerben:

  • például azért, mert hiányosak a rendelekzésre álló iratok
  • a beszerzés kívül esik a kartell időszakán stb.

Az az elvünk, hogy szerződő partnerünk nem kockáztat, hiszen az eljárás pénzébe nem kerül, ügyfeleink csak sikerdíjat fizetnek. Ha nem szerződünk, akkor biztosan nem fog kártérítéshez hozzájutni. Ha szerződünk, akkor van némi esélye, még akkor is, ha a hiányos a dokumentációja. Az így befogadott kártérítési igény semmivel sem csökkenti a többiek esélyeit, mert a bíróság nem egy csomagban kezeli a benyújtott ügyeket.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.