A kamionkartell-per első tapasztalatai azt mutatják, hogy a károsultak mindenütt a lehető legnagyobb csoportokban igyekeznek megindítani keresetüket. A teherautók törvénytelen túlárazása miatt induló eljárásokban tízezrével számolják a teherautókat, a követelt kártérítések pedig meghaladják a százmillió eurós nagyságrendet.

A kamionkartell-per a rendkívül nagy számokkal fog bevonulni a jogtörténetbe. A teherautók másfél évtizeden át tartó túlárazása olyan mennyiségű eladott járművet és ezzel annyira sok károsultat érintett, amihez hasonlót kártérítési perek esetén ritkán lehet tapasztalni. Ma már látható, hogy az érintett gyártó cégek számára az EU bizottság által kirótt büntetés lesz a kisebb költség. A kifizetett 3 milliárd eurós uniós bírságnál sokkal magasabb összeg lesz az, melyet e cégeknek kártérítésként kell majd kifizetniük a károsultak számára.

A kamionkartell-per első tapasztalatai azt mutatják, hogy a károsultak mindenütt a lehető legnagyobb csoportokban igyekeznek megindítani keresetüket.

A kamionkartell-per első tapasztalatai azt mutatják, hogy a károsultak mindenütt a lehető legnagyobb csoportokban igyekeznek megindítani keresetüket.

Egyre nagyobb károsulti csoportok alakulnak

A kamionkartellről szóló első hírek megjelenése után az első károsulti csoportok csak lassan kezdtek alakulni különböző ügyvédi irodák szervezésében. Megértjük, hogy ebben a fázisban sok tulajdonos nem is hitte el, hogy neki is van keresni valója a legnagyobb autógyártó cégekkel szembeni eljárásokban. Aztán 2017 karácsonya előtt robbant a bomba, s egyszerre jelentek meg a bíróság előtt a több ezres csoportokat képviselő szervezetek.

A BGL, azaz a német fuvarozó szervezet karácsony előtt nyújtotta be keresetét a kamionkartell-perben. A keresethez 3200 fuvarozó vállalkozás csatlakozott, együttesen mintegy 85 ezer járműre vonatkozó kárigénnyel. És ezzel még nincs vége: a BGL májusig a fuvarozók második csoportját gyűjti több európai országból, s ősszel újabb több tízezer járműre vonatkozó kárigénnyel jelennek meg a bíróságon.

A BGL által szervezett csoporthoz több nagy logisztikai szolgáltató is csatlakozott. Ezt január végén jelentették be. Ezek a szervezetek is együttesen több mint 5 ezer tagot képviselnek.

Ugyancsak még karácsony előtt indította el keresetét a Nemzetközi Szállítmányozók Európai Szövetsége is (ELVIS). Az ELVIS saját adatai szerint 310 társaságot képvisel, melyek összesen 176 millió eurót követelnek kártérítésként a Daimlertől. Mintegy 16.600 teherautó túlárazása szerepel a keresetben.

Megjelentek a színen az állami szereplők is. Decemberben elindult a német állami vasút eljárása is a kamionkartell-ügyben. A hírek szerint a Deutsche Bahn sem csak saját nevében perel: összegzik a német fegyveres erők és 40 más vállalat követeléseit. A kereset szerint e csoportban a túlárazás 35 ezer teherautót érintett. A kárigény itt is meghaladja a 100 millió eurót.

A hírek szerint a beperelt gyártók egyelőre nem tudnak érdemi lépéseket tenni helyzetük erősítésére. Két módszerrel próbálkoznak:

  • vitatni próbálják, hogy egyáltalán történt-e károkozás
  • megpróbálják jogosulatlan igényre hivatkozva csökkenteni a kárigényeket.

A károkozást tényét nem sikerül vitatni

A károkozás tényének a vitatása eddig nem sikerült. A kamionkartell-per első ítélete is ezt támasztja alá. A bíróság nem fogadta el az MAN érvelését azzal kapcsolatban, hogy a magasabb beszerzési ár miatt a vásárlónak nem is keletkezett kára, mert a plusz költséget úgyis ügyfeleire hárította. Az EU bizottsága is egyértelműen kimondta, hogy a vásárlókat kár érte és ez már nem képezi a további pereskedés tárgyát. Ezzel tehát hiába próbálkoznak, valószínű, hogy a bíróságok a jövőben sem fogadják el az érveiket.

Jogosulatlan igények miatt csökkenthetik a kártérítést

A beperelt gyártók számára az talán már világossá vált, hogy a kártérítést el nem kerülhetik, legfeljebb annak a mértékét csökkenthetik. Ennek érdekében számukra egyetlen út a perben szereplő járművek számának a csökkentése. Tehát a jövőben is arra számíthatunk, hogy a lehető legalaposabban, egyenként vizsgálják meg a perben szereplő minden egyes jármű adatait, főként a beszerzés idejét és körülményeit. Minden egyes keresetet egyesével próbálnak majd meg hitelteleníteni, hogy elkerüljék a kártérítés kifizetését.

Számunkra mindez azt jelenti, hogy jó úton járunk:

  • minden károsult ügyét külön kezeljük
  • a lehető legalaposabban, teljes körűen gyűjtjük össze a járművek dokumentációját.

Nem csak meggyőződésünk, de az eddigi eredmények alapján levonható tapasztalatunk is az, hogy ezzel a módszerrel érhetjük el a lehető legmagasabb kártérítést ügyfeleink számára a kamionkartell-per során.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.