A kamionkartell-ügyben pert indító fuvarozó vállalkozókat legjobban természetesen az érdekli, hogy kinek mekkora részesedés jár majd a bíróság által megítélt kártérítésből és ki kell-e fizetniük a perköltségeket. Összefoglaltuk a legfontosabb információkat.

Bár az egyszerűség kedvéért legtöbbször bíróság által megítélt kártérítésről beszélünk, azért fontos tudnunk, hogy az eljárás nem csak bírósági ítélettel érhet véget. Alapvetően két lehetséges megoldás van:

  • lezajlik a per, melynek a végén a bíróság hoz egy ítéletet, vagy
  • a két fél peren kívül megegyezik egymással. Ilyenkor nincs bírói döntés, az eljárás megszűnik ítélet nélkül.

Költségek és a kártérítés felosztása bírósági ítélet esetén

A legtisztább eset, ha az eljárás ítélettel ér véget. A bíróság nem csak a követelt kártérítésről hoz határozatot, hanem arról is, hogy a felmerült költségeket a vesztes félnek kell kifizetnie.

Reményeink szerint ez a vesztes fél a beperelt gyártó vállalkozás lesz. Ha mégsem így történik, ha valami hiba miatt elveszítjük a pert, ügyfeleinknek akkor sem kell kifizetniük a felmerült költségeket. Ügyfeleink képviseletére kötött szerződésünk 6. pontja egyértelműen kimondja: „a Megbízó nem fizet semmilyen jogcímen előleget. Eredménytelen jogi eljárás esetén a Megbízónak semmilyen költséget nem kell fedeznie.”

Ha megnyerjük a pert, akkor a bíróság által megítélt összeg tartalmazza a kártérítés összegét és az alperesnek ki kell fizetnie az eljárás során felmerült költségeket is. Ez a megoldás tehát fedezi az igazolhatóan felmerülő kiadásainkat.

A költségekre eső rész mellett a kapott összeg tartalmazza a bíróság által megítélt kártérítést is. Szerződésünk alapján ezt az összeget osztjuk fel 50-50 százalékos arányban ügyfeleinkkel.

Munkánk ellenértékét kizárólag az így kapott 50 százalékos sikerdíj jelenti, miközben jelentős kockázatot vállalunk az akár több évig zajló eljárás előzetes finanszírozásával. Ezt cégünk stabil pénzügyi háttere és a megbízható befektetőink teszik lehetővé.

Költségek elszámolása peren kívüli egyezség esetén

Hogyan történik a költségek elszámolása, ha peren kívüli egyezséggel zárul le a kamionkartell-ügy?

A peren kívüli egyezségnek ebből a szempontból az a jellegzetessége, hogy a két fél önként állapodik meg a kártalanítás módjáról. Egyik fél sem számolja fel a másiknak a felmerült költségeit, ezeket mindenki maga állja. Ebben az esetben meg kell találnunk a módját annak, hogy fedezzük az eljárásnak a járművenként akár több ezer eurós költségeit.

Az eljárási költségeknek egy részét ilyen esetben kénytelenek vagyunk a kapott kártérítés terhére elszámolni.

Peren kívüli egyezségről akkor tárgyalhatunk a gyártókkal, ha megfelelő ajánlatot tesznek le az asztalra. Véleményünk szerint ez nem lehet kevesebb járművenként 7 ezer eurónál, figyelembe véve a beszerzési árat, a kamatokat és a költségeket is. Ez körülbelül a beszerzési ár 10 százaléka, ez alá nem mehetünk igényeinkkel.

Szerződésünk úgy szól, hogy a gyártók által meg nem térített eljárási költségekre maximum járművenként 2 ezer eurót számolhatunk fel. A lehetséges 7 ezer euróból tehát lejön a 2 ezer euró a költségekre, a maradék 5 ezret pedig 2500-2500 euró arányban osztjuk fel ügyfelünk és az iroda között.

Mi a helyzet akkor, ha nem éri el a 2 ezer eurót az egy járműre eső kártérítés?

Ilyen esetben természetesen nem fogadjuk el az egyezséget, de a számolás kedvéért tegyük fel, hogy ez lesz az eljárás végeredménye.

Mindenképpen arra törekszünk, hogy az ügylet ügyfeleink számára és cégünk számára is eredményes legyen. Saját munkánkkal szemben az az elvárásunk, hogy ügyfelünknek nagyobb bevételt kell elérnie, mint nekünk.

Ezért egyáltalán nem tehetjük azt meg, hogy ha például kapunk 1500 eurót megállapodás alapján, akkor azt egy az egyben felszámítjuk az eljárás költségeire. Költségelszámolás címén csak egy kisebb összeget érvényesítünk, például 300 eurót. Marad 1200, amit 600-600 arányban osztunk fel egymás között.

Ebben az esetben egyértelmű, hogy a költségekre elszámolt 300 euró nem fedezi azt a munkát, amit az egyezség érdekében be kellett fektetni. A 300 euró költséghányad és a 600 euró sikerdíj már jobban fedezi munkánkat. Így mi sem vesztünk az eljáráson, Ön pedig hozzájut a járművenként 600 eurós kártérítéshez.

Ám ez csak egy elméleti kalkuláció, hiszen a célunk természetesen az, hogy a lehető legmagasabb összegű kártérítés nyerjük el az Ön számára a bíróság előtt. Minden más megoldás keresése, az összes lehetséges befejezésre való felkészülés csak az Ön biztonságát szolgálja.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.