Vajon a kamionkartell miatt várható visszatérítés csak a nagy cégek lehetősége, vagy az egy járműves kisvállalkozók is számíthatnak a kártérítésre? Vannak ügyvédi irodák, melyek a kicsikkel egyáltalán nem akarnak foglalkozni. Mi nem ezt tesszük, legjobb tudásunk szerint képviseljük akkor is Önt, ha csak egy teherautója után várja a kártérítést.

Az igazán jelentős fuvarozóvállalatok flottájukban több száz, vagy akár több ezer olyan vontatóval is rendelkeznek, melyeket érint a kamionkartell. Minden ügyvédi iroda szívesen fogadja az ilyen ügyfelet, hiszen a kártérítési per ennél az egy ügyfélnél önmagában eurómilliókat fog megmozdítani. De mi a helyzet a kis ügyfelekkel? Van-e keresnivalója egy nemzetközi kártérítési perben annak a fuvarozónak is, akinek csak egy járműve van, s azt is csak tízévente tudja lecserélni?

Tudjuk jól, hogy egyes ügyvédi irodák nem akarnak a kisebb vállalkozásokkal foglalkozni. Ők úgy gondolják, hogy ha kevés járműre lehet beadni a kártérítési igényt, akkor a várható visszatérítésből származó részesedésük nem fogja fedezni a perrel kapcsolatos költségeiket. Leginkább persze arra hivatkoznak, hogy az ügyfélnek nem éri meg így a szerződés. Amikor majd a perköltségeket levonják a megítélt kártérítésből, akkor az ügyfélnek ebből szinte semmi nem marad. Így inkább nem is szerződnek azzal, akinek csak egy-két járműve érintett az ügyben. Igyekeznek kihalászni a legnagyobb vállalkozásokat, s a csak azokkal foglalkoznak érdemben, melyeknél legalább száz járműre beadható a kártérítési igény.

Úgy gondoljuk, az ilyen irodák nem az ügyfeleik érdekét nézik, csak a saját hasznuk maximalizálására törekednek. Mintha a gumiszerelő azt mondaná, hogy egy defektes kerékért ő nem mozdul meg, csak akkor keressék, ha a jármű összes gumiját ki kell cserélni.

Azt gyanítjuk, hogy az ügyfeleiket ilyen módon megválogató társaságoknak nincs teljesen rendben a finanszírozási háttere. Nem biztosak abban, hogy a kártérítési pert minden körülmények között képesek lesznek végigvinni és befejezni. Ezért törekednek arra, hogy egy idő előtti befejezés esetén is a költségeik kifizethetőek legyenek.

Vajon a kamionkartell miatt várható visszatérítés csak a nagy cégek lehetősége, vagy az egy járműves kisvállalkozók is számíthatnak a kártérítésre?

Vajon a kamionkartell miatt várható visszatérítés csak a nagy cégek lehetősége, vagy az egy járműves kisvállalkozók is számíthatnak a kártérítésre?

Ki fizeti a perköltségeket?

Sokszor leírtuk, s minden ügyfelünknek hangsúlyozzuk, hogy a kamionkartell-ügyben a Sophokles Gmbh-val szerződő ügyfeleknek egyetlen fillér perköltséget sem kell kifizetniük akkor sem, ha nem nyerjük meg a kártérítési pert. Társaságunk mögött olyan tőkeerős befektetői csoportok állnak, melyek képesek egy elhúzódó per finanszírozására is. Ezért nem kérünk sem regisztrációs díjat, sem más, bújtatott költséget nem terhelünk ügyfeleinkre.

Hogy ki állja végül a perköltségeket? Erre több lehetőség is adódik:

  • ha nyerünk a perben, a bíróság számunkra kedvezően ítél
  • ha vesztünk a perben, a bíróság elutasítja az igényeinket
  • ha az eljárás peren kívül megegyezéssel ér véget, a gyártók tesznek egy ajánlatot a károsultaknak.

Ha nyerünk a perben és a bíróság megítéli a kártérítést, akkor a felmerült perköltségeket a bíróság az alperessel, azaz a gyártó vállalatokkal fizetteti meg. A gyártóknak a kártérítést, a költségeket és mindezek kamatait kell megfizetniük.

Ha a bíróság elutasítja a keresetünket, akkor minket terhelnek az időközben felmerült költségek is. Ez esetben perfinanszírozó Sophokles GmbH állja a számlákat, ahogyan erre az ügyfelekkel kötött szerződésben is garanciát vállalunk.

Ha pedig a gyártók megegyezést ajánlanak és letesznek egy szemmel is jól látható összeget az asztalra, akkor a bíróság nem ítél senkinek semmit, ítélet nélkül befejeződik az eljárás. Ebben az esetben az addig felmerült költségeket levonjuk a gyártók által fizetett kártérítésből, s a költségek levonása után fennmaradó részt osztjuk fel a károsultak és irodánk között.

Ha egy ügyvédi iroda már most arra hivatkozva utasítja el a kisebb ügyfeleket, hogy a költségek levonása után nem nagyon lesz mit felosztani, akkor nagyon valószínű, hogy ők nem is akarnak bíróság előtt nyerni ebben az ügyben. Ők megegyezésre játszanak, s már most azon dolgoznak, hogy ebből a megegyezésből a lehető legnagyobb haszonnal tudjanak kilépni.

Összefoglalva: a Sophokles GmbH nem kért és nem is kér semmilyen előzetes hozzájárulást a perköltséghez sem regisztrációs díjként, sem más formában. Nem utasítjuk el a csak kevés számú járművel rendelkezőket, mert úgy gondoljuk, hogy a kisvállalkozókat éppen úgy kár érte, mint a nagy flottát üzemeltető cégeket. Akkor is forduljon bizalommal hozzánk, ha Önnek egy járműve van, ami érintett lehet a kamionkartellben. Képviselni fogjuk az ügyét és mindent megteszünk, hogy hozzájusson az Önt megillető kártérítéshez.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.