A titkos ármegállapodás kezdő dátuma viszonylag egyszerűen meghatározható.

Az EU határozat megállapítása értelmében 1997. január 17. 
Tehát az ezt követő vásárlásokra jár a kártérítés.

Az üggyel kapcsolatos érdekes adalék egyébként, hogy előzetesen 2001. január 16-a volt a kartell kezdő időpontjaként beazonosítva. A háttér mögött zajló alkudozások keretében végül a Volvo/Renault csoport szolgáltatott olyan kiegészítő bizonyítékokat (nem elhanyagolható mértékű bírságcsökkentés fejében), amely alapján a végleges állásfoglalás már az 1997. január 17-i kezdő dátumot tartalmazza.

A záródátum viszont már nem ilyen egyértelmű.

Kiindulhatunk egyrészt természetesen az önfeljelentés nyomán megindult nyomozás dátumából, amely 2011. január 18-ra esik, de természetesen mindenki számára világos, hogy ezen a napon nem csökkentek mintegy “varázsütésre” a teherautók árai.

Változás: bizonyítható, hogy a kamionkartell legalább 2014-ig hatott az európai piacokon a teherautók áraira. Ez azt jelenti, hogy Önt nem csak a 2011-ig, hanem legalább a 2014-ig vásárolt tehergépjárművek után illeti meg kártérítés a gyártók ellen indított perekben.

A piaci folyamatok ennél sokkal lassabban zajlanak, az érintett teherautógyártók értékesítési rendszere a hatalmas volumenek következtében meglehetősen nagy tehetetlenséggel kezelte a botrány kapcsán kialakult helyzetet (amely 2011-ben érthető okokból egyébként sem kapott nagy publicitást).

A vizsgálatok megindulásakor (amelynek nyomán csak 2016-ban következett az elmarasztaló EU határozat és a büntetés) még viszonylag magas szinten sem voltak tisztában azzal, hogy meddig fog eszkalálódni az ügy és a gyártók elsősorban a helyzet kezelésére valamint a személyi felelősségi kérdésekre, “kármentésre” koncentráltak, nem az árcsökkentés volt az elsődleges prioritás.

Az árak lépcsőzetesen, a kartell összehangoltságának kvázi megszűnésével, a versenytársak megváltozott áraira reagálva, gyártónként eltérően rendeződtek vissza.

Kijelenthetjük tehát, hogy a 2012-ben vásárolt járművek még jó eséllyel bevonhatók a kártérítési eljárásba. Ezekkel a beszerzésekkel kapcsolatban nem egy konkrét dátum lesz meghatározva, hanem igazságügyi szakértői vizsgálatok a beszerzési ár és a piaci árak figyelembevételével fogják eldönteni, hogy jár-e egyáltalán a kártérítés és ha igen, milyen mértékű. Rengeteg tényező befolyásolta a helyzetet, gondoljunk csak a regionális árkülönbségekre, a flottakedvezményekre, egyedi megállapodásokra vagy akár az áthúzódó keretmegállapodásokra (amikor pl. 2011-es megállapodásban rögzített árakon 2012-ben történt a szállítás, vagy annak egy része).

Természetesen a hosszadalmas bizonyítási eljárás során rendkívül nagy segítség részünkre, ha kedves ügyfeleink a táblázatban a 2013-as beszerzési áraikat is szerepeltetik, de ezek már egyértelműen és kizárólag árösszehasonlítási és nem kártérítési alapként szolgálnak.

Fentiek tükrében egyértelműen felelőtlen ígérgetésnek tartjuk azokat az állásfoglalásokat, amelyek egészen 2016-ig történt beszerzésekre is kilátásba helyezik a kártérítés lehetőségét.

A magyarországi helyzetet tovább bonyolítja az Európai Uniós csatlakozásunk dátuma. Miután 2004. május 1-től lettünk az Unió tagjai, előfordulhat hogy a kartell kezdődátuma és az EU csatlakozásunk közötti magyarországi beszerzésekre a bíróság nem fogadja el a benyújtott kártérítési igényeket. Ez a kör természetesen még “nincs lefutva”, több lehetséges forgatókönyvvel rendelkezünk az eljárásra, többek között az 1994. február 1-jén életbe lépett társulási szerződésre való hivatkozással fogunk az esetleges elutasítással szemben érvelni.

Tényként szögezhetjük azonban le, hogy a kartell teljes időtartama alatt az EU-ból történt beszerzések (új és használt teherautók) automatikusan elfogadásra kerülnek.

Többször hangsúlyoztuk, hogy az egyébként roppant egyszerűnek tűnő ügy (kartell vétség történt, ami alapján kártérítés jár a teherautó vásárlóknak) a számunkra egyértelműen kedvező felütés után (a kartell meglétét a kártérítési eljárásban a bíróság előtt már bizonyítani sem kell) a részletek vizsgálata közben válik egy rendkívül összetett, költség- és időigényes, komoly kihívást jelentő projektté.

Szakembergárdánk jelenleg a rendelkezésre álló információkat elemzi és az első próbaperek eredményeinek figyelembevételével (amelyről természetesen ügyfeleink is értesülni fognak) még 2017-ben megteszi a jogi lépéseket.

Nem a leggyorsabbak akarunk lenni és nem is a legnagyobbak.

Számunkra egyértelműen az jelenti a kihívást, hogy maximális hatékonysággal a lehető legoptimálisabb eredményt produkáljuk.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.