Aki figyelmesen tanulmányozza a kamionkartell-ügyben való képviseletre vonatkozó szerződéstervezetet, annak többnyire megakad a szeme egy kifejezésen: a szerződés engedményezése. A szerződés 4. pontja szerint a megbízó egy titkos engedményezés keretében minden követeléséről lemond a Sophokles GmbH javára. Mit jelent ez a kitétel, s hogyan garantálható ebben az esetben, hogy Ön hozzá fog jutni az Önt megillető kártérítéshez? Hová kerül a kifizetett kártérítés összege?

Amikor Ön szerződésben megbíz bennünket, hogy képviseljük majd a kamionkartell-perben, akkor a hivatalos szerződés szövege tartalmaz egy kitételt a szerződés engedményezéséről is. Többször tapasztaltuk, hogy ez kicsit elbizonytalanítja ügyfeleinket.

Az Engedményezési és finanszírozási szerződés 5. Pontjának egy mondata ugyanis így szól: „A Sophokles GmbH követeléseinek biztosítása érdekében a Megbízó a Sophokles GmbH javára lemond az előzményekben leírt követeléseiről.” Mit jelent ez nem jogi nyelven fogalmazva? Hogyan jut hozzá Ön a megítélt kártérítéshez, ha a szerződésben arról lemond a Sophokles GmbH javára?

A kamionkartell-pernek a benyújtandó kereset alapján Ön lesz a jog szerinti szereplője, felperese. A bíróság előtt az Ön neve fog megjelenni, Ön perli a kamiongyártó céget kártérítésért. Amikor a per lezárul és a bíróság megítéli a kártérítést, akkor azt az összeget is az Ön javára fogják megítélni és átutalni.

Az Ön peres költségeit viszont az eljárás során mi álljuk. Cégünk, a Sophokles GmbH hivatalosan is mint perfinanszírozó társaság szerepel ebben az ügyben.

A szerződés engedményezése is a cégünk iránti megbízhatóságot erősíti befektetőink szemében.

A szerződés engedményezése is a cégünk iránti megbízhatóságot erősíti befektetőink szemében.

A perfinanszírozó társaság működése jelentős befektetést jelent a részünkről. A Sophokles GmbH is egy üzleti vállalkozás. Működésünk azon a feltételezésen alapul, hogy a sikerdíj ránk eső része várhatóan magasabb összeg lesz, mint amennyit az eljárásra el kell költenünk, így befektetésünk megtérülhet.

A szerződés engedményezése hozzájárul a stabil finanszírozáshoz is

Ennek a befektetésnek az teremthet átlátható, stabil alapot, ha biztosan hozzájuthatunk majd a költségeink fedezetét jelentő részesedéshez. Ha nem teremtenénk ilyen stabil, átlátható, megbízható alapot, akkor nem jutnánk finanszírozáshoz, melyből fedezni tudjuk az eljárással kapcsolatos költségeinket. Cégünk befektetői éppen az átláthatóságot és a megbízhatóságot honorálják azzal, hogy az eljáráshoz szükséges jelentős tőkét a rendelkezésünkre bocsátják.

A bíróság által megítélt és a kamiongyártók által kifizetett összeg azonban nem a Sophokles GmbH számlájára kerül, hanem egy ügyvédi letéti számlára.

Az ügyvédi letéti számlák működését törvény szabályozza. Az ügyvéd arról nem teljesít szabadon kifizetéseket. Nem teheti meg, hogy a befolyt összeget szabadon átutalja valakinek, az ügyfelek pedig futhatnak a pénzük után. Az ügyvédet a törvények és a megkötött szerződések kötik abban, hogy kinek, mennyi pénzt utalhat át a letéti számlára érkező összegből.

A kártérítés kifizetése tehát a következő módon történik:

  • a gyártók által kifizetett összeg az engedményezési szerződés értelmében egy ügyvédi letéti számlára kerül
  • a szerződés szerinti elszámolást követően utaljuk át az Ön részesedését a megadott bankszámlájára.

Pénzügyi kockázata természetesen minden döntésnek, engedményezésnek van. Ezen a területen is, Németországban is működnek szerencselovagok, akik az aktuális trendeket meglovagolva igyekeznek megkárosítani ügyfeleiket.

Sokat elárul cégünkről, hogy letéti számlánk 1992 óta változatlan

Sokat elárul cégünkről, hogy letéti számlánk 1992 óta változatlan

Bízunk abban, hogy a több évtizedes sikeres és megbízható működés csökkenti az ilyen visszaélések kockázatát. A Sophokles GmbH és a Marzillier, Dr. Meier & Dr. Guntner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH együttműködése nem most, nem a kamionkartell-ügyre ugorva nőtt ki a földből. Ön is megtekintheti ezen a linken azt a banki információt, mely igazolja, hogy letéti számlánkat 1992 óta vezetjük ugyanannál a pénzintézetnél, magas minősítéssel. Reméljük, ennek közreadásával és az eljárás minden részletére kiterjedő teljes nyíltságunkkal az Ön kételyeit is sikerül eloszlatnunk.

Szeretne Ön is hozzájutni a visszatérítéshez?

Küldünk Önnek egy mintaszerződést. Ez alapján könnyen el tudja dönteni, hogy Ön is csatlakozik-e a visszatérítési igényt benyújtó több tízezer károsulthoz.